Pravila privatnosti

Sadržaj

Uvod

 

Poliklinika Adarta sa sjedištem u Zagrebu, Petrinjska 26A, OIB: 21955752529, se zalaže za zaštitu privatnosti svojih pacijenata i korisnika usluga. Ova Pravila privatnosti (“Pravila”) opisuju kako Poliklinika prikuplja, koristi i otkriva vaše osobne podatke.

 

U ovim pravilima možete saznati:

 • Koje vrste osobnih podataka prikupljamo?
 • Kako koristimo vaše osobne podatke?
 • Kada otkrivamo vaše osobne podatke?
 • Koja su vaša prava u vezi s vašim osobnim podacima?
 • Kako nas kontaktirati u vezi s vašim osobnim podacima?
 

Molimo vas da pažljivo pročitate ova Pravila kako biste razumjeli kako koristimo vaše osobne podatke i kako možete kontrolirati svoje privatnosti.

 
Što su osobni podaci?

 

Osobni podaci su bilo koja informacija koja se može koristiti za identifikaciju pojedinca. To može uključivati:

 • Ime i prezime
 • Adresu
 • Broj telefona
 • E-mail adresu
 • Datum rođenja
 • Spol
 • Zdravstvene podatke

 

Važno je napomenuti da se i podaci koji se ne mogu izravno koristiti za identifikaciju pojedinca mogu smatrati osobnim podacima ako se mogu kombinirati s drugim podacima za tu svrhu. Na primjer, vaša IP adresa sama po sebi možda nije osobni podatak. Međutim, ako se može povezati s vašim imenom i prezimem, postaje osobni podatak.


U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (GDPR), osobni podaci se definiraju kao “svaki podatak o fizičkoj osobi koja se može identificirati. Identifikacija može biti izravna ili neizravna.”


GDPR se primjenjuje na sve organizacije koje obrađuju osobne podatke EU građana, bez obzira na to gdje se te organizacije nalaze.

 

Primjeri osobnih podataka u kontekstu Poliklinike Adarta:

 

 • Vaše ime i prezime kada se registrirate za termin
 • Vaš broj telefona ili e-mail adresa kada zakazujete pregled
 • Vaša e-mail adresa kada se prijavljujete za e-newsletter
 • Vaši zdravstveni podaci kada vas liječnik pregledava
 • Vaši podaci o osiguranju kada se obrađuje zahtjev za osiguranje

 

Poliklinika Adarta se zalaže za zaštitu vaših osobnih podataka i koristi ih samo za svrhe za koje ste dali pristanak.

 

Pojmovi relevantni za ova Pravila privatnosti

 

U ovom poglavlju definirat ćemo neke od ključnih pojmova koji se koriste u ovom dokumentu Pravila privatnosti.

 

 • Voditelj osobnih podataka: Pravna osoba koja određuje svrhe i načine obrade vaših osobnih podataka.
 • Obrada: Sve radnje koje se izvode u vezi s vašim osobnim podacima, uključujući prikupljanje, pohranu, korištenje, otkrivanje, prenos i brisanje.
 • Pristanak: Slobodno, specifično, informirano i nedvosmisleno pristanak na obradu vaših osobnih podataka.
 • Vi: Fizička osoba čiji se osobni podaci obrađuju.
 • Zadržavanje podataka: Razdoblje tijekom kojeg se vaši osobni podaci čuvaju.
 • Sigurnost podataka: Mjere koje se poduzimaju za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštene obrade, korištenja, otkrivanja, pristupa, izmjene ili uništenja.
 • Kršenje sigurnosti podataka: Događaj koji rezultira neovlaštenom obradom vaših osobnih podataka.
 • Anonomizacija: Proces uklanjanja svih vaših osobnih podataka iz skupa podataka.
 • Pseudonimizacija: Proces zamjene vaših osobnih podataka fiktivnim identifikatorima.
 • Profiling: Automatizirana obrada vaših osobnih podataka koja se koristi za procjenu vaših osobnih karakteristika, kao što su vaše preferencije, interesi ili ponašanje.

 

Važno je napomenuti da je ovo samo kratak pregled nekih od ključnih pojmova koji se koriste u ovom dokumentu Pravila privatnosti. Za detaljnije objašnjenje ovih pojmova, molimo vas da se obratite relevantnoj pravnoj literaturi ili se posavjetujete s stručnjakom za zaštitu podataka.

 

Voditelj obrade osobnih podataka

 

Voditelja obrade osobnih podataka (u daljnjem tekstu “Voditelj”) je pravna osoba Poliklinika Adarta sa sjedištem u Petrinjskoj 26A, 10000 Zagreb, OIB 21955752529.

 

Možete kontaktirati Službenika za zaštitu osobnih podataka na sljedeće načine:

 

 • Telefon: +385 42/500-900
 • E-mail: adarta@adarta.hr
 • Adresa: Petrinjska 26A, 10000 Zagreb

 

Voditelj je odgovoran za:

 

 • Implementaciju tehničkih i organizacijskih mjera zaštite za zaštitu vaših osobnih podataka od neovlaštene obrade.
 • Osiguranje da se vaši osobni podaci obrađuju u skladu s GDPR-om i ovim pravilima privatnosti.
 • Uspostavljanje i održavanje registra djelatnosti obrade u svezi s vašim osobnim podacima.
 • Suradnju s nadležnim nadzornim tijelom za zaštitu podataka i odgovaranje na zahtjeve subjekata podataka.
 • Poštovanje vaših prava u vezi s vašim osobnim podacima, uključujući pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost i žalbu.
 • Dostupnost Obavijesti o privatnosti: Voditelj je dužan osigurati da je ova Obavijest o privatnosti dostupna svim pacijentima čiji se osobni podaci prikupljaju u Poliklinici Adarta. Obavijest o privatnosti mora biti dostupna na vidljivom mjestu u prostorijama poliklinike, na web stranici poliklinike i na zahtjev pacijenta.
 • Informiranje pacijenata: Voditelj je dužan upoznati svakog zaposlenika u Poliklinici Adarta koji prikuplja osobne podatke pacijenata s ovoj Obavijesti o privatnosti. Zaposlenici su dužni upoznati pacijente s ovom Obavijesti o privatnosti prije početka prikupljanja njihovih osobnih podataka.
 • Zakonito prikupljanje i obrada osobnih podataka: Voditelj i svi zaposlenici u Poliklinici Adarta su dužni prikupljati i obrađivati osobne podatke pacijenata u skladu s GDPR-om i ovom Obavijesti o privatnosti. To znači da se osobni podaci pacijenata mogu prikupljati samo za legitimne i specificirane svrhe, da se moraju obrađivati na adekvatan, relevantan i ograničen način te da se moraju točno voditi i ažurirati.
 • Poštovanje prava pacijenata: Voditelj je dužan poštovati sva prava pacijenata u vezi s njihovim osobnim podacima, uključujući pravo na pristup, ispravak, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost i žalbu.

Transparentnost u obradi osobnih podataka


Poliklinika Adarta je posvećena transparentnosti u obradi osobnih podataka svojih pacijenata.

 

Važnost transparentnosti u odnosu između Poliklinike Adarta i pacijenata ne može se prenaglasiti. To nije samo pravna formalnost, već moralna nužnost koja oblikuje naše odnose. Transparentnost nije samo obveza, već temeljni kamen povjerenja.

 

Osiguravajući visok stupanj transparentnosti, osiguravamo da pacijenti budu aktivni sudionici u upravljanju svojim podacima. To znači da imaju pravo znati kako se njihovi podaci koriste i zašto. Time im se omogućuje da donose informirane odluke o svojim podacima.

 

Transparentnost ne samo da omogućuje aktivno sudjelovanje pacijenata u upravljanju svojim podacima, već im daje i veću kontrolu. Kada znaju kako se njihovi podaci koriste, mogu bolje zaštititi svoju privatnost.
Također, transparentnost omogućuje pacijentima da izraze svoje zabrinutosti ili postave pitanja o obradi njihovih podataka. To ne samo da pomaže u održavanju usklađenosti s propisima, već potiče i organizaciju na kontinuirano poboljšanje svojih postupaka.

 

U Poliklinici Adarta, transparentnost nije samo obaveza, već temelj na kojem gradimo dugoročne odnose povjerenja s našim pacijentima. Želimo biti odgovorna i pouzdana institucija koja cijeni privatnost svakog pacijenta i aktivno radi na osiguranju njihove sigurnosti.

 

S obzirom na važnost privatnosti i sigurnosti osobnih podataka, želimo biti potpuno transparentni u vezi s našim politikama i postupcima obrade podataka. To ne samo da osigurava poštivanje zakonskih obveza, već i gradi temelje za dugoročno povjerenje i zadovoljstvo naših pacijenata.

 

U skladu s GDPR-om, provodimo niz mjera kako bi osigurali da ste informirani o tome kako se vaši osobni podaci koriste. To uključuje:

 

 • Jasne i razumljive informacije:
  • Obavijest o privatnosti: Dostupna je na vidljivom mjestu u prostorijama poliklinike, na našoj web stranici i na zahtjev. U njoj je jasno definirano što čini osobne podatke, tko ih obrađuje, za što se koriste, tko ih dobiva, koliko dugo se čuvaju i koja su vaša prava.
  • Dodatne obavijesti: Ako se prikupljaju dodatni osobni podaci za specifične svrhe, o tome ćete biti posebno informirani.
 • Identifikacija:
  • Voditelj obrade: Poliklinika Adarta, OIB: 21955752529
 • Svrha obrade:
  Jasno je definirano zašto se prikupljaju i koriste vaši osobni podaci. To može uključivati:
  • Pružanje zdravstvene njege
  • Administraciju i fakturiranje
  • Vođenje medicinskih kartona
  • Istraživanja i statistiku
  • Marketing (uz prethodni pristanak)
 • Pravna osnova:
  Navodi se pravna osnova za obradu podataka, bilo da se radi o pristanku, izvršenju ugovora ili zakonskim obvezama.
 • Primatelji podataka:
  Informiramo vas o tome s kim se vaši podaci dijele, uključujući:
  • Interna odjeljenja i suradnici
  • Vanjski suradnici i izvođači usluga
  • Nadležne državne institucije (u skladu sa zakonom)
 • Rokovi čuvanja podataka:
  Jasno je definirano koliko će se dugo čuvat vaši podaci ili kriteriji koji se koriste za određivanje tog razdoblja.
 • Vaša prava kao ispitanika:
  Informirani ste o svojim pravima u vezi s osobnim podacima, uključujući:
  • Pravo na pristup podacima
  • Pravo na ispravak podataka
  • Pravo na brisanje podataka
  • Pravo na ograničenje obrade podataka
  • Pravo na prijenosljivost podataka
  • Pravo na prigovor obradi podataka
  • Pravo na žalbu
 • Postupak podnošenja pritužbi:
  Dati ćemo vam podatke o tome kako i kome možete podnijeti pritužbu u slučaju neslaganja s obradom podataka.
 • Izvor podataka:
  Ako vaši podaci nisu prikupljeni od vas, objasnit će vam se iz kojih su izvora došli vaši podaci.
  • Transparentnost u vezi s pristankom
  • Jasnoća i jednostavnost: Ako se od vas traži pristanak, jasno će se objasniti na što točno pristajete.
  • Aktivni pristanak (Opt-in): Koristit ćemo “opt-in” pristup, gdje ćete aktivno označiti vaše davanje pristanka, a ne “opt-out” okvire koji su unaprijed označeni.
  • Povlačenje pristanka: Proces povlačenja pristanka je jednostavan. To podrazumijeva jednostavnu komunikaciju i slanje zahtjeva.
  • Dostupnost informacija: U trenutku davanja pristanka na obradu informirat ćemo vas o tome što vaš pristanak znači, uključujući koje će tvrtke imati pristup vašim podacima i kako će se oni koristiti.
  • Vremensko ograničenje: Obavijestiti ćemo vas o tome koliko će dugo vaši podaci biti pohranjeni i da možete povući svoj pristanak u bilo kojem trenutku.

Podaci koje prikupljamo

 

Poliklinika Adarta prikuplja različite vrste podataka o svojim pacijentima i korisnicima web stranice, u skladu s GDPR-om i relevantnim hrvatskim zakonima o zaštiti osobnih podataka. To uključuje:

1. Podaci o pacijentima:

 • Osobni podaci: Ime i prezime, datum rođenja, adresa, broj telefona, e-mail adresa, spol, OIB, zdravstveno osiguranje (Svrha: Identifikacija pacijenta, administrativne svrhe, komunikacija s pacijentom, fakturiranje)
 • Medicinski podaci: Medicinska povijest, dijagnoze, lijekovi, alergije, testovi, rezultati pregleda, bolničke karte (Svrha: Dijagnoza i liječenje bolesti, praćenje zdravstvenog stanja, komunikacija s pacijentom o zdravlju)
 • Fakturiranje: Podaci o računima, načinu plaćanja, dugovima (Svrha: Obrada računa, naplata dugova, upravljanje financijama)

2. Podaci o korisnicima web stranice:

 • Podaci o uređajima: IP adresa, vrsta preglednika, operativni sustav, jezične postavke, datum i vrijeme posjeta (Svrha: Analiza korištenja web stranice, poboljšanje korisničkog iskustva, rješavanje tehničkih problema)
 • Podaci o korištenju: Pregledane stranice, korištene funkcije, traženi pojmovi, kliknuće na oglase (Svrha: Personalizacija sadržaja, praćenje performansi web stranice, usmjeravanje oglasa)
 • Podaci o kolačićima: Kolačići i drugi slični mehanizmi pohrane koji se koriste za praćenje korištenja web stranice (Svrha: Pamćenje preferencija korisnika, poboljšanje korisničkog iskustva)

3. Ostali podaci:

 • Podaci o kontaktima: Ime i prezime, e-mail adresa, broj telefona, tema poruke (Svrha: Odgovor na upite i zahtjeve, komunikacija s korisnicima)
 • Podaci o anketama: Odgovori na ankete i istraživanja (Svrha: Pokušavanje razumijevanja potreba i mišljenja korisnika, poboljšanje usluga)
 • Podaci o poslu: Podaci o kandidatima za posao, zaposlenicima i suradnicima (Svrha: Upravljanje ljudskim resursima, odabir zaposlenika, suradnja)

Vaše osobne podatke ne prodajemo, ne iznajmljujemo i ne dijelimo s trećim stranama bez vašeg pristanka. Imate pravo na pristup svojim osobnim podacima, ispravak podataka, brisanje podataka, ograničenje obrade podataka, prijenosljivost podataka i prigovor obradi podataka.

 

Kako Poliklinika Adarta prikuplja vaše osobne podatke

 

Poliklinika Adarta prikuplja vaše osobne podatke na razne načine, u skladu s GDPR-om i relevantnim hrvatskim zakonima o zaštiti osobnih podataka. Neki od najčešćih načina na koje prikupljamo vaše osobne podatke uključuju:

 

1. Neposredno od vas:

 • Kada nam date osobne podatke ispunjavanjem obrazaca, korištenjem naših usluga ili komuniciranjem s nama na bilo koji način, kao što je putem web stranice, telefona, e-pošte ili pošte.
 • Kada se registrirate kao pacijent ili korisnik naših usluga.
 • Kada nam date svoje podatke za zakazivanje termina, dogovor za pregled ili upućivanje na preglede.
 • Kada nam date svoje podatke za plaćanje računa ili korištenje naših usluga.
 • Kada sudjelujete u istraživanjima ili anketama.
 • Kada nam date svoje podatke za prijavu za posao ili suradnju.

2. Preko naših web stranica:

 • Kada posjetite naše web stranice, automatski prikupljamo određene podatke o vašem uređaju i načinu korištenja web mjesta. To uključuje podatke poput vaše IP adrese, vrste preglednika, operativnog sustava, jezičnih postavki, datuma i vremena posjeta, pregledanih stranica i korištenih funkcija.
 • Koristimo kolačiće i druge slične mehanizme pohrane kako bismo pohranili podatke o vašem korištenju našeg web mjesta. To nam pomaže da poboljšamo vaše korisničko iskustvo i da vam pružimo personaliziranije sadržaje i oglase.

3. Društvene mreže i druge komunikacijske metode:

 • Ako nam se obratite putem društvenih mreža ili drugih komunikacijskih metoda, kao što su WhatsApp, Viber, Skype ili sliični servisi, možemo prikupljati vaše osobne podatke koje ste nam dali. To može uključivati vaše ime, prezime, e-mail adresu, broj telefona i sadržaj vaše poruke.

4. Od trećih strana:

 • U nekim slučajevima, možemo prikupljati vaše osobne podatke od trećih strana, uz vaše pristanak ili kada je to dozvoljeno zakonom. To može uključivati podatke od vašeg liječnika, osiguravajuće kuće ili drugih zdravstvenih djelatnika.

Važno je napomenuti da ne prikupljamo osobne podatke o vama bez vašeg znanja ili pristanka. Uvijek ćemo vam dati jasne informacije o tome koje osobne podatke prikupljamo, zašto ih prikupljamo i kako ćemo ih koristiti. Također ćemo vam dati mogućnost da izrazite svoju suglasnost ili nezglasnost s prikupljanjem i korištenjem vaših osobnih podataka.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako Poliklinika Adarta prikuplja vaše osobne podatke, možete nam se obratiti.

 

Kako Poliklinika Adarta dijeli vaše osobne podatke


Poliklinika Adarta ne prodaje, ne iznajmljuje i ne dijeli vaše osobne podatke s trećim stranama bez vašeg pristanka. Vaše osobne podatke dijelimo samo u sljedećim slučajevima:

 • Ako ste dali svoj pristanak: Uvijek ćemo vam dati jasne informacije o tome s kim želimo dijeliti vaše osobne podatke i zašto to želimo učiniti. Također ćemo vam dati mogućnost da izrazite svoju suglasnost ili nezglasnost s dijeljenjem vaših osobnih podataka.
 • Ako je to potrebno za ispunjavanje naših zakonskih obveza: U nekim slučajevima možemo biti zakonski obvezni dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama, kao što su sudski organi, porezne agencije ili regulatorne agencije.
 • Ako je to potrebno za zaštitu vaših vitalnih interesa: U rijetkim slučajevima možemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako je to potrebno za zaštitu vašeg života, zdravlja ili sigurnosti.
 • Ako je to potrebno za sudjelovanje u sudskom postupku: Možemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim stranama ako je to potrebno za sudjelovanje u sudskom postupku, kao što je sudski postupak ili istraga.
 • Web stranica: Možemo dijeliti određene podatke prikupljene putem naše web stranice s trećim stranama koje nam pomažu u analizi korištenja web stranice i pružanju personaliziranih usluga. Na primjer, možemo dijeliti podatke o tome koje stranice posjećujete i koje funkcije koristite s web analitičkim servisima. Uvijek ćemo se osigurati da su te treće strane ugovorno obvezane da zaštite vaše osobne podatke i da ih koriste samo u skladu s našim uputama. Vaše osobne podatke možemo pohranjivati na našim serverima ili serverima našeg ponuđača usluga web hostinga.
 • CRM: Možemo koristiti sistem za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) kako bismo upravljali vašim osobним podacima i interakcijama s Poliklinikom Adarta. Podaci se mogu pohraniti na serverima CRM pružatelja. Uvijek ćemo odabrati pouzdane ponuđače CRM usluga koji primjenjuju stroge mjere sigurnosti za zaštitu vaših podataka.

Važno je napomenuti da ćemo vaše osobne podatke dijeliti samo s onim trećim stranama koje su nam potrebne za pružanje naših usluga, ispunjavanje naših zakonskih obveza ili zaštitu vaših vitalnih interesa. Uvijek ćemo poduzeti sve potrebne korake kako bismo osigurali da se vaše osobne podatke koriste i zaštite na siguran i odgovoran način.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome kako Poliklinika Adarta dijeli vaše osobne podatke, možete se obratiti našem Voditelju za zaštitu osobnih podataka.

Rokovi čuvanja osobnih podataka u Poliklinici Adarta


Poliklinika Adarta se obvezuje čuvati vaše osobne podatke samo onoliko dugo koliko je to potrebno za svrhu za koju su prikupljeni ili za ispunjavanje naših zakonskih obveza.

 

Evo nekoliko primjera rokova čuvanja za različite kategorije osobnih podataka:

 • Podaci o pacijentima: Vaše medicinske podatke moramo čuvati najmanje 10 godina nakon vašeg zadnjeg posjeta Poliklinici Adarta. To je potrebno za zakonske svrhe i za osiguravanje da imate pristup svojim medicinskim zapisima u budućnosti.
 • Podaci o zaposlenicima: Vaše podatke o zaposlenicima čuvamo onoliko dugo koliko je to potrebno za upravljanje vašim zaposleničkim odnosom i za ispunjavanje naših zakonskih obveza. To može uključivati čuvanje podataka tijekom trajanja vašeg zaposlenja, a u nekim slučajevima i dulje.
 • Podaci o marketingu: Vaše podatke o marketingu čuvamo dok se ne odjavite s naše liste za slanje e-pošte ili dok ne izrazite prigovor našim marketinškim aktivnostima.


Važno je napomenuti da su ovo samo primjeri i da se stvarni rok čuvanja vaših osobnih podataka može razlikovati ovisno o specifičnim okolnostima. Uvijek ćemo se potruditi da budemo transparentni u vezi s rokovima čuvanja vaših osobnih podataka i da vam damo mogućnost da izrazite svoje preferencije.

 

Ako imate bilo kakvih pitanja o tome koliko dugo Poliklinika Adarta čuva vaše osobne podatke, slobodno se obratite našem Voditelju za zaštitu osobnih podataka.

Prava korisnika u vezi sa zaštitom osobnih podataka


Na sve upite i zahtjeve u vezi s pravima navedenim u ovom dijelu, nastojat ćemo odgovoriti u skladu s pravilima i rokovima propisanim Uredbom (EU) 2016/679 (GDPR). Obvezujemo se reagirati na vaše zahtjeve najkasnije u roku od mjesec dana od primitka, osim u složenijim situacijama gdje taj rok može biti produžen do tri mjeseca.

Kontaktiranje službenika za zaštitu podataka:

Ako imate dodatnih pitanja ili trebate informacije o ostvarivanju svojih prava, obratite se našem službeniku za zaštitu podataka. Njegovi kontakt podaci dostupni su u poglavlju “Voditelj obrade osobnih podatka” u ovom dokumentu.

Pravo na pristup podacima


Imate pravo saznati jesmo li obrađivali vaše osobne podatke i, ako jest, na pristup tim podacima.
Pravo na pristup uključuje sljedeće informacije:

 • Vrsta podataka: Koje točno informacije o vama obrađujemo.
 • Svrha obrade: Zašto obrađujemo vaše podatke, što je navedeno u našoj Obavijesti o privatnosti.
 • Izvori podataka: Kako smo dobili vaše podatke.
 • Primatelji podataka: Tko ima pristup vašim informacijama.
 • Period pohrane: Koliko dugo ćemo čuvati vaše podatke.
 • Dodatna prava: Informacije o vašim dodatnim pravima, kao što su ispravak, brisanje i ograničenje obrade.

Kako ostvariti pravo: Zahtjev za pristup možete podnijeti pisanim putem ili kontaktiranjem našeg službenika za zaštitu podataka.

Pravo na ispravak podataka


Ako primijetite netočne, zastarjele ili nepotpune informacije o vama, imate pravo na njihovo ispravljanje.
Pravo na ispravak uključuje:

 • Ispravak netočnih podataka.
 • Dopunu nepotpunih podataka.
 • Ažuriranje vaših podataka.

Kako ostvariti pravo: Podnesite pisani zahtjev za ispravak ili se obratite našem službeniku za zaštitu podataka.

Pravo na brisanje (“Pravo na zaborav”)


U određenim slučajevima, možete zatražiti brisanje vaših osobnih podataka iz naših evidencija. Pravo na brisanje omogućuje vam zahtjev za brisanjem podataka ako više nisu potrebni ili su obrađeni nezakonito.

Kako ostvariti pravo: Podnesite pisani zahtjev za brisanje ili se obratite službeniku za zaštitu podataka.

Pravo na ograničenje obrade


U određenim situacijama, možete zatražiti ograničenje obrade vaših podataka. Pravo na ograničenje obrade primjenjuje se u slučajevima kada su podaci netočni, obrađeni nezakonito ili više nisu potrebni.

Kako ostvariti pravo: Podnesite pisani zahtjev za ograničenje obrade.


Pravo na prijenos podataka


Imate pravo zatražiti kopiju vaših osobnih podataka u strojno čitljivom formatu radi prijenosa drugim organizacijama.
Pravo na prijenos podataka primjenjuje se na podatke prikupljene uz vaš pristanak, na temelju ugovora ili automatskom obradom.

Kako ostvariti pravo: Podnesite pisani zahtjev za prijenos podataka.

Pravo na prigovor i automatizirano pojedinačno donošenje odluka


Imate pravo prigovoriti obradi vaših podataka u određenim situacijama, kao i pravo ne biti podvrgnuti odlukama donesenim samo automatiziranom obradom. Pravo na prigovor primjenjuje se na slučajeve izravnog marketinga ili istraživanja.

Kako ostvariti pravo: Podnesite pisani prigovor ili se obratite službeniku za zaštitu podataka.

Povlačenje pristanka


Ako je obrada vaših podataka temeljena na vašem pristanku, imate pravo taj pristanak povući. Povlačenje pristanka možete ostvariti pisanim zahtjevom.

Kako ostvariti pravo: Podnesite pisani zahtjev za povlačenje pristanka.


Pravo na podnošenje žalbe nadzornom tijelu


Ako smatrate da su vaša prava prema GDPR-u narušena, možete podnijeti žalbu nadzornom tijelu. Najbolje je podnijeti žalbu u pisanom obliku, ili elektronskim putem.

Kako ostvariti pravo: Podnesite žalbu nadzornom tijelu ili službeniku za zaštitu podataka. Vaše temeljno pravo je da podnesete pritužbu nadzornom tijelu odnosno Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska 136, Zagreb, ako smatrate da je došlo od povrede vaših osobnih podatka.


Dodatne informacije


Za dodatne informacije ili pitanja, kontaktirajte našeg službenika za zaštitu podataka. Sva prava osiguravamo u skladu s Uredbom (EU) 2016/679.


Službenik obrade osobnih podataka
Poliklinika Adarta,
Petrinjskoj 26A, 10000 Zagreb
OIB 21955752529.
Telefon: +385 42/500-900
Mobilni telefon: +385 99 808 9000
E-mail: adarta@adarta.hr